Ambi

Informatie en beleidsplan

Naam
* Stichting Hindha

Het RSIN of het fiscaal nummer
* 8178.19.496

De contactgegevens
* A J Timmer Heklanden 2 9407PJ Assen

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Voorzitter:    
D.L. Timmer    
Westerwal 16
9408 MS Assen     

Penningmeester:
Y.M. Tulp
Kerspel 17
9331 EV Norg

Secretaris:
H.C. Van der Ploeg
Koldakkers 56
9407 BN Assen

 Inleiding:

We zijn een kleine stichting opgericht in 26-01-2007, het is ontstaan door dat we met enige regelmaat in AziŽ komen en ons erg betrokken voelen bij het wel en wee van vooral de arme mensen daar.

Doelstelling: artikel 2 van het oprichting statuut

Het bieden van structurele hulp en hulp op projectbasis aan gezinnen met kinderen. Het financieren of meefinancieren van projecten voor kinderen ongeacht de etnische achtergrond van personen, godsdienstige of politieke overtuiging en geslacht en al het geen met Eťn en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.


Middels foto's en info's per email worden de mensen op de hoogte gehouden van het wel en wee van het door hun gesponsorde project.

Verder word er door het bestuur geen enkele rekening ingebracht voor bewezen diensten (uren) wel word vergoed gemaakte kosten maar tijd wordt niet vergoed ook niet voor vergadering Ed. De administratie wordt zoveel mogelijk zelf gedaan en gecontroleerd door een accountant.(De Jong Accountancy)

Artikel: 4 van het oprichting statuut
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden Het bestuur kan besluiten dat door bestuursleden in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten worden vergoed.
Bereiken doel door: Artikel 2 van het oprichting statuut

Verzamelen van gelden en materialen
Het verrichten van publicaties
Het aanspreken van fondsen, bedrijven, instituten
Middel van alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.Beheer van het vermogen

* De gelden van de stichting staan op de bank.

* Besteding van het vermogen

Het geld van de stichting wordt alleen gebruikt voor de doelstelling.


* Toelichting op de besteding van het vermogen

De stichting is het laatste paar jaar bezig geld te reserveren voor het project ``Dagbesteding voor kinderen met een beperking`` er is al een stuk grond in het bezit en we zijn bezig toestemming voor de dagbesteding te verkrijgen en een bouw vergunning voor de bouw van de eerste fase.

Verder blijft de stichting kinderen steunen via Salvatorian Sisters (Sr Dulcie Fernando SDS, Provincial Superior), maar ook steunt de stichting nog andere mensen en helpt bij reparaties en bouw. Wel zijn we terughoudender geworden omdat we graag het project ``dagbesteding voor kinderen met een beperking`` willen realiseren, we zijn een kleine stichting en moeten keuzes maken.

* Wat de stichting ook doet is duizenden brillen verzenden naar verschillende instellingen op Sri Lanka en India.

Op Sri Lanka steunen we een project waar de brillen via een opticien en ondersteunt door Childassociation een lokale club van jonge mensen. Het project zit in Dunagaha. Maar ook Cedec een grote organisatie krijgt veel brillen en er gaan veel brillen naar India.Wat hebben we tot nu gedaan met het geld de afgelopen jaren.

* Huisjes gebouwd
* Microcrediet verstrekt
* Kinderen naar school laten gaan en hun gezin ondersteunen
* Mensen opgang helpen met een bedrijfje
* Geholpen met de bouw van een kindertehuis (financieel)
* Steun verleend aan de bouw van een kindertehuis in Noord Sri Lanka (financieel)
* Grond verworven voor een dagbesteding voor kinderen met een beperking.
* Bouwtekening laten maken voor de dag besteding voor kinderen met een beperking.

Hier onder een foto van de grond te Marawila waar we een dag besteding op willen gaan bouwen.

 

Balans 2019/2020

Beloningsbeleid

In de oprichting acte is opgenomen in artikel 4 lid 5 dat,

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het bestuur kan besluiten dat door bestuursleden in de uitvoering van hun functie,
gemaakte kosten worden vergoed.

De situatie is al geruime tijd, van dien aard dat alle gemaakte kosten voor eigen rekening komen.

 

Toelichting balans 2020

De situatie van de stichting is moeilijk, al een paar jaar en het is er door de pandemie (covid19) alleen maar moeilijker op geworden. We wilden op eigen kosten het project Marawila bezoeken omdat dat het project is wat we graag willen laten doorgaan maar op het moment lukt het niet om ook maar iets te regelen. Geen vliegverkeer.
De pandemie heeft ook op Sri Lanka hard toegeslagen. Veel onvoorstelbare armoede.
De gebouwen worden door de zee aangetast en wij, nog de mensen op Sri Lanka, kunnen iets doen.
Op de balans staat ďgrondĒ en daar achter een bedrag, de grond is door ons geleased voor honderd jaar, we hebben het totaalbedrag van de lease op de balans gezet en dat is nu gewijzigd. Er wordt door ons per jaar afgeschreven.

 


Balans 2021/2022

Beloningsbeleid

In de oprichting acte is opgenomen in artikel 4 lid 5 dat,

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het bestuur kan besluiten dat door bestuursleden in de uitvoering van hun functie,
gemaakte kosten worden vergoed.

 

Toelichting balans 2022

We hebben weer extra moeten afschrijven op het project Marawila. Na twee jaar Covid zijn de gebouwen en omheining aangetast door de zeelucht  (zout) de reden van deze sterke achter uitgang is tweeledig ten eerste de mensen die er woonden hebben zich niet gehouden aan de afspraken ze hebben waardevolle spullen gestolen (denk daarbij aan deuren, complete douch inrichting en watervoorziening) maar ook de financiŽle situatie van de stichting is zwak geworden oorzaak een sterk teruglopende inkomsten maakt dat de situatie voor de stichting erg moeilijk is geworden.