Boeken

Historische publicaties over Sri Lanka

In het Nederlands:

    
Belt, A. van den      Het VOC-bedrijf op Ceylon
       
    van der Kuip, A.     VOC monumenten op Sri Lanka
       
    Wagenaar, L.         Galle, VOC-vestiging in Ceylon
       
    Raben, R.               Batavia and Colombo
       
    Schrikker , A.         Dutch and British colonial intervention in Sri Lanka


In het Engels:

   De Silva, R.K. & Beumer, M     Illustrations and Views of Dutch Ceylon (Via stichting Hindha te bestellen)

   Zuber, C.                             Sri Lanka island civilisation

 

Leuke en informatieve romans

In het Nederlands:

    Karen Roberts                     De bloemenjongen             

    Karen Roberts                     Juli                       

    Wouter Kras                       Louter toeval                      

    Reina ten Bruggenkate         De schreeuw van de pauw      

    Shyam Selvadurai                Rare jongen                        

    Eckart Kroneberg                 Boeddha in de stad                

    Frank de Zanger                  Een zee van zacht geruis       

    Michael Ondaatje                 In de familie                         

    Michael Ondaatje                 De geest van Anil                  

    Frederik Philip Kuethe            De zaakgelastigde                

 

Autobiografie

    Herman Steur                       Even om kijken (deel 1, 1930-1980 en deel 2, 1980-2000)