Oliebollen actie

 
Geachte Dame / Heer,

Middels deze brief wil ik u op de hoogte stellen van het ontstaan en van het resultaat van de oliebollen actie.
Eerst even iets over het ontstaan van de actie, door een initiatief van collega (NS) Peter Huisman, welke mij belde met de vraag om een oliebollen actie te houden voor de stichting.
Zo werdt de kiem voor de oliebollen actie gelegd. Daarna volgden nog veel zaken, als een vergunning, maar ook een locatie waar we mochten bakken. Veel overleg met de leiding van NS Groningen om dit voor elkaar te krijgen. Er werd alle medewerking toegezegd, en daar waar men kon helpen deed men dat, ronduit geweldig!
De oliebollen actie heeft 1100,- netto opgebracht, de verkoop op het stadsbalkon heeft niet de verwachte omzet opgeleverd maar daar was het weer volgens ons debet aan. We hebben ongeveer voor 150,- aan oliebollen op het stadsbalkon verkocht. De rest van de omzet is gehaald door verkoop aan NS (in de verblijven ter beschikking gesteld) en collega`s welke veel bestelden.
Voor ons was het de eerste keer maar het smaakt naar meer, de opmerkingen waren erg positief men vond de kwaliteit van de bollen zeer goed en wil graag dit jaar weer.
Hierbij wil ik een ieder hartelijk bedanken voor het meewerken aan dit fantastische resultaat en mijn bijzondere dank gaat uit naar mevrouw en meneer Huisman senior (gepensioneerd) en dan nog net zoveel passie en enthousiasme mee helpen.

Hoogachtend
Stichtingbestuur Hindha