Doelstelling

 

 

De Stichting Hindha (betekenis Hindha is "omdat") is opgericht om op kleine schaal hulp te bieden.
 
Dit doen we door het bieden van structurele hulp en hulp op projectbasis aan gezinnen met kinderen.
Het financieren of meefinancieren van projecten voor kinderen, ongeacht de etnische achtergrond van personen,
hun godsdienstige of politieke overtuiging en geslacht en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.     het verzamelen van gelden en materialen;
b.     het verrichten van publicaties;
c.     het aanspreken van fondsen, bedrijven, instituten en het uitzenden van personen;
d.     middel van alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling
        dienstig kunnen zijn.
 
We zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel Drenthe onder nummer 04084941.
 
De AMBI verklaring is van af 01-01-2008 voor onbepaalde tijd toegekend.