Stichting Hindha
Rekening nr.:NL79 INGB 0003 0346 98

Stichting Hindha
Heklanden 2, 9407 PJ Assen
Nederland
Email: Stg.Hindha@home.nl


Hindha is een kleinschalige stichting, die hulp biedt aan minder bedeelden. Denk aan het bouwen van kleine woningen of het repareren daarvan en ondersteuning bieden aan kindertehuizen. Verder biedt stichting Hindha gezinsondersteuning. Ook zijn we actief met het sponsoren van kinderen waarvan de ouders niet de middelen hebben om ze naar school te laten gaan. Verder helpen we kleine zelfstandigen met microkrediet, marketing en raad en daad zodat ze een bestaansrecht op kunnen bouwen en hun gezin kunnen onderhouden.


Al jaren geleden zijn we betrokken geraakt bij het wel en wee van de mensen op Sri Lanka.
De armoede is door de burgeroorlog en de tsunami erg toegenomen, met name onder de arme mensen (denk o.a. aan vissers en de mensen die aan het strand woonden in een klein huisje)

 
Tot nu heeft de stichting zich ingezet voor de arme mensen en zal dat ook blijven doen, maar het is ons duidelijk geworden dat voor kinderen met een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking geen plaats is in deze maatschappij. Daarom hebben wij besloten om hier iets aan te doen. We hebben contact gezocht met mensen die van deze doelgroep meer afweten. Deze mensen zijn bereid te helpen om een dagopvang voor deze categorie kinderen te realiseren. Ze blijven toezicht en de begeleiding op het project houden zodat de continuďteit is gewaarborgd.

 
Bent u het met ons eens dat mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking het verdienen om deel te nemen aan de maatschappij, help ons dat mogelijk te maken. Wij zullen u niet teleurstellen. U kunt natuurlijk altijd het project bezoeken als het gereed is, zodat u kunt zien waaraan u bijdrage is besteed.


Help ons dit mogelijk te maken en stort uw bijdrage op rekening nr. NL79 INGB 0003 0346 98 t.n.v. Stichting Hindha onder vermelding van V.L.G (verstandelijk en lichamelijk gehandicapt) Of wordt donateur.


Wij houden u op de hoogte via www.stichtinghindha.nl. Maar u kunt ook ons ook altijd bereiken via de mail: Stg.Hindha@home.nl
 

Met vriendelijke Groet
 

Bestuur stichting Hindha

 

                                                                                                                                                                Registratienummer K.V. K  nr. 04084941  Drenthe

 


 

Verslag reis 2012

Na een lange voorbereiding was het dan eindelijk zover, de koffers werden gepakt en de reis
kon beginnen.

Als stichting hadden we al een aantal jaren gewerkt aan het project: Dagbesteding voor
kinderen met een verstandelijke beperking. Maar we wilden nu graag een grote stap
gaan zetten, we willen de mensen die ons steunen graag iets concreets laten zien. Deze
reis zou in het teken komen te staan van het verwerven van een stuk grond.

In Nederland hadden we al veel voorbereid en contact gelegd met mensen die ons
hebben geďnformeerd hoe je zo iets kan aan pakken (hierbij moet u denken aan een
gebouw of grond verwerven en hoe de wet in elkaar zit op dit gebied).

Verder werd ook contact gelegd met verschillende partijen die grond cq een gebouw
hadden voor ons project.

Op 1 maart ben ik samen met mijn vrouw vertrokken naar Sri Lanka om alvast wat
voorbereidend werk te doen en contacten te leggen, want een paar dagen na ons kwam
de rest van het bestuur en veel vrienden die de stichting een warm hart toe dragen.

De eerste dagen hebben mijn vrouwen ik een bezoek gebracht aan een stuk grond dat
mij zeer geschikt leek en er goed uit zag op de foto. Een paar dagen later hebben we de grond
samen met het bestuur bekeken, we vonden het erg geschikt voor ons project .
We hebben toen besloten om hiermee verder te gaan.
De grond maakte deel uit van een groter stuk. Er moest een landmeter aan te pas komen
voor het afsplitsen en dan volgt de juridische procedure van hoe en op welke wijze ga je
het verwerven. Daarna verschillende bezoeken aan de notaris en inschrijving in
verschillende registers al met al een hele klus welke veel tijd kost.

Maar ook de vraag: wie houdt toezicht op het land was voor ons erg belangrijk. Gelukkig
vonden we daar een goede oplossing voor. Een alleenstaande vrouw met kinderen houdt
toezicht en mag in ruil daarvoor de opbrengst van de kokosbomen zelf houden of verkopen

Naast het verwerven van grond zijn we ook bezig geweest met het oprichten van een
stichting op Sri Lanka (Hindha 2). Dit hebben we nog niet geheel rond, maar het loopt naar
wens en bij een volgend bezoek kan dit een feit worden. De mogelijkheden zijn dan veel
groter om ons doel te bereiken, je bent als het ware Sri Lankaan`s.
Door al deze werkzaamheden hebben we niet alle dingen kunnen doen die gepland
stonden, de tijd was tekort. We moesten terug naar Nederland maar met een goed gevoel.
We hebben een concrete stap gezet om ons doel te bereiken.


Als stichting gaan we nu als volgende stap een huisje bouwen op het voorste gedeelte van
de grond. Hier komt een arm en jong gezin te wonen welke nu onder onacceptabele
omstandigheden wonen. Ze gaan de rol van conciërge/toezichthouder vervullen als het hoofdgebouw klaar is.

Verder willen wij iedereen die tot nu toe onze stichting heeft gesteund bedanken en spreken wij de hoop uit dat we samen verder gaan om het project tot een succes te maken.

Het stichtingsbestuur Hindha

 


Twee bestuursleden van Hindha met een toekomstige bestuurder van de stichting Hindha op Sri Lanka.
Ook de jonge vrouw met kind welke samen met haar man als het plan klaar is de functie van conciërge/ toezichthouder gaat vervullen.

 

 

 

Verslag reis 2014

Hallo

Even een update

Vooraf aan de reis van 2014 zijn intensieve voorbereidingen getroffen. Denk aan een tekening voor de gebouwen van het project “Dagbesteding voor kinderen met een beperking”. Deze tekeningen zijn overigens gratis gemaakt door Koos Haveman uit Norg. Ze zijn gedigitaliseerd en naar verschillende aannemers op Sri Lanka gestuurd om een indruk te krijgen wat de kosten voor de bouw zijn. De tekeningen moesten ook nog worden omgezet in het Sri Lankaans, ze hebben daar namelijk een andere maatvoering en stellen soms wat andere voorwaarden aan bijvoorbeeld: elektra, water, toilet e.d. De prijzen moesten ook via de mail worden geregeld, we hebben een goede architect gevonden voor een redelijk prijs.

Gelijk na aankomst was er een overleg met de aannemer die de grond bouwrijp maakt (bomen eraf, water en elektra voorziening regelen). De aannemer bouwt ook een muur rondom het stukje grond. We hebben ook contact gehad met de architect en onze advocaat en we zijn daarna aan de bouwaanvraag begonnen. Het contact met aannemer, architect en advocaat nam veel tijd in beslag; de tekening moest nog een keer worden aangepast en er moesten nog extra papieren komen voor de bouwaanvraag. De ambtelijke molens op Sri Lanka lopen langzaam en zijn veeleisend. Op dit moment is de vergunning nog niet binnen, het land is wel bijna bouwrijp en er is begonnen met de bouw van de muur eromheen.

Verder hebben we nog een bezoek gebracht aan de kinderen en gezinnen die wij ondersteunen. Het gaat goed met ze en zijn blij met de mogelijkheden die ze geboden word. De ondersteuning wordt gecontroleerd door een non (Provincial Superior Salvatorion Sisters) met wie we al jaren goed contact mee hebben. We hebben ook veel hulpgoederen meegenomen, we waren met 15 mensen en elke kilo die we aan bagage mochten hebben is goed benut. Zo is er een enorme hoeveelheid aan brillen meegenomen, duizenden pennen voor het ST. Joseph`s College te Negombo, een grote hoeveelheid babykleding van die de winkel moesten sluiten en nog veel meer.
Het was een drukke maar fijne reis met goede resultaten .
Natuurlijk houd ik jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.


 

 

Verslag reis 2015